top of page
Convention
purles.png

INTERNATIONAL MASTER CLASS

THÔNG TIN SỰ KIỆN

Untitled Session00061.jpg

NỘI DUNG
CHƯƠNG TRÌNH

Untitled Session00061.jpg

Timeline Hà Nội - Ngày 20/07/2024
08h00 - 12h00

 • 08h00 - 09h00: Check-in vào sự kiện.

 • 09h00 - 09h10: Phát biểu khai mạc chương trình.

 • 09h10 - 09h40: Thạc sĩ - Dược sĩ Nguyễn Thị Thu Hương báo cáo chủ đề: "Ứng dụng Microbiome Spectrum trong phục hồi & chăm sóc da đặc biệt (Chuyên biệt cho bệnh nhân ung thư)".

 • 09h40 - 10h20: Tiến sĩ - Bác sĩ Vũ Nguyệt Minh báo cáo chủ đề: "Nguyên tắc kiểm soát sắc tố hiệu quả".

 • 10h20 - 10h30: Mrs. Margaret Kobus (Giám đốc xuất nhập khẩu thương hiệu Purles) giới thiệu tổng quan về thương hiệu.

 • 10h30 - 11h00: Mrs. Zuzanna Kapała (Chuyên gia da liễu thương hiệu Purles) giới thiệu Melano Control - Công thức xử lý và kiểm soát sắc tố hiệu quả.

 • 11h00 - 12h00: Thực hiện thủ thuật & hướng dẫn kỹ thuật chi tiết.

Timeline Hồ Chí Minh - Ngày 22/07/2024 
13h00 - 16h00

 • 13h00 - 14h00: Check-in vào sự kiện.

 • 14h00 - 14h10: Phát biểu khai mạc chương trình.

 • 14h10 - 14h40: Dược sĩ Đặng Thuỳ Trang báo cáo chủ đề: "Tối ưu hoá công thức Layer Peel trong điều trị & kiểm soát mụn loạn khuẩn".

 • 14h40 - 15h20: BSCKI. Trần Nguyễn Như Hương báo cáo chủ đề: "Ứng dụng Microbiome Spectrum trong phục hồi & chăm sóc da đặc biệt (Chuyên biệt cho bệnh nhân ung thư)".

 • 15h20 - 15h30: Mrs. Margaret Kobus (Giám đốc Xuất nhập khẩu thương hiệu Purles) giới thiệu tổng quan về thương hiệu.

 • 15h30 - 16h00: Mrs. Zuzanna Kapała (Chuyên gia da liễu thương hiệu Purles) giới thiệu Melano Control - Công thức xử lý và kiểm soát sắc tố hiệu quả.

VUI LÒNG CHỌN ĐỊA ĐIỂM
ĐĂNG KÝ THAM DỰ

Silky White Fabric

VỚI SỰ CÓ MẶT CỦA CÁC CHUYÊN GIA

Artboard 1 copy 2_edited.jpg

Margaret Kobus

Giám đốc Xuất nhập khẩu

thương hiệu Purlés

pts áo diễn giả_edited.jpg

Zuzanna Kapała

Chuyên gia da liễu

thương hiệu Purlés

Artboard 1.png

Vũ Nguyệt Minh

Tiến sĩ - Bác sĩ

Artboard 1 copy.jpg

Nguyễn Thị Thu Hương

Thạc sĩ - Dược sĩ

Founder HMS Beauty

Artboard 1 copy 5.jpg

Trần Nguyễn Như Hương

Bác sĩ Chuyên khoa I

Artboard 1 copy 4.jpg

Đặng Thuỳ Trang

Y sĩ

Founder Dory Clinics & Academy

bottom of page