top of page

ĐĂNG KÝ TRẢI NGHIỆM

Sự hợp tác này không chỉ cho phép chúng tôi giới thiệu những tiến bộ mới nhất trong nghiên cứu mà còn cung cấp nền tảng để cộng tác với những chuyên gia nổi tiếng, các nhà lãnh đạo tư tưởng trong cộng đồng da liễu quốc tế. Các cuộc thảo luận, trao đổi kiến ​​thức và kết nối phong phú được thực hiện sẽ định hình tương lai của ngành dược mỹ phẩm Việt Nam với tầm nhìn toàn cầu.

bottom of page